PRIMARIA ORASULUI BERESTI
TRANSPARENTA DECIZIONALA

CONSULTARE PUBLICA
REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENŢEI INTERESELORCONTACT TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂPropunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre ale Consiliului Local al oraşului Bereşti pot fi transmise la următoarele coordonate de contact:

Consiliul Local al oraşului Bereşti

Compartimentul juridic

str. Trandafirilor nr. 28

Tel. 0236342329

Fax 0236342316

E-mail: juridic@orasulberesti.ro       |      office@orasulberesti.ro

Persoana responsabilă:

Dandeş Marius Cătălin, consilier juridic